Noter – Hong Kong Monetary Authority

Sedler i omløb
Hongkong-dollarsedler i daglig omløb er $10, $20, $50, $100, $500 og $1.000. $20, $50, $100, $500 og $1.000-sedlerne er udstedt af de tre seddeludstedende banker. 2010-serien og andre gamle sedler forbliver lovligt betalingsmiddel og vil fortsætte med at cirkulere sammen med 2018-serien. Regeringen har udstedt $10-papirsedlerne siden 2002 som svar på fortsat offentlig efterspørgsel og $10-polymersedlerne siden 2007. $10-sedlerne udstedt af to seddeludstedende banker i 1990’erne forbliver lovligt betalingsmiddel, men udskrives ikke længere. Den samlede værdi af sedler i omløb i Hong Kong kan findes i Månedlig Statistisk Bulletin og kapitlet om monetær stabilitet i årsrapporten.

Seddeludstedende banker
Regeringen , gennem HKMA, har givet tilladelse til tre forretningsbanker, nemlig The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Bank of China (Hong Kong) Limited og Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, til at udstede pengesedler i Hong Kong. Denne bemyndigelse er ledsaget af et sæt vilkår og betingelser aftalt mellem regeringen og disse tre seddeludstedende banker. Sedler udstedes af de seddeludstedende banker eller indløses mod betaling til eller fra Exchange Fund i amerikanske dollars til en specificeret kurs på US$1 til HK$7,80 under Linked Exchange Rate System. Sedler udstedt af de seddeludstedende banker trykkes i Hong Kong af Hong Kong Note Printing Limited (HKNPL).

Seddeludskrivning
I april 1996, HKMA d. købte på vegne af regeringen seddeltrykkeriet i Tai Po, Hong Kong fra De La Rue Group i Storbritannien. Anlægget har været i drift under navnet HKNPL siden da. Opkøbet gør det muligt for regeringen gennem HKMA at være direkte involveret i produktionen af Hongkong-valutasedler, hvilket er i overensstemmelse med det ansvar, der er pålagt regeringen i henhold til lov om udstedelse af lovlige betalingssedler og grundloven. I marts 1997 solgte regeringen 15 procent af sin aktiepost i HKNPL til China Banknote Printing and Minting Corporation. I oktober 1997 solgte regeringen yderligere 30% aktiepost, til 10% til hver af de tre seddeludstedende banker. Regeringen fortsætter med at udøve ledelseskontrol og opretholder en majoritetsandel i HKNPL, med administrerende direktør for HKMA som formand for selskabet.